آسیب در درگیری بازی استقلال و تراکتور

حاصل درگیری های بازی دیشب :آسیب در درگیری بازی استقلال و تراکتور

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس