اظهارنظر  معاون وزیر درباره پراید: می‌گویند ارابه مرگ است!/ کشته‌های جاده‌ای زیاد

می‌شوند

به گفته تقی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی،

در حال حاضر ۳۰ میلیون خودرو سواری در

کشور داریم که تا ۱۰ سال آینده

تعداد این دستگاه هابه ۵۰ میلیون دستگاه می رسد.

این موضوع رشد خودرو محوری در کشور رابه وضوح نشان می دهد

که اگر کنترل نشود  متاتسفانه تعداد کشته ها در جاده ها بسیار افزایش خواهد یافت.

اظهارنظراو خاطرنشان کرد: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده تا ظرف

۱۰ سال تعداد کشته‌های سوانح رانندگی از ۱۶ هزار نفر در سال ۹۶ به ۹ هزار نفر در سال

۱۴۰۶ برسد

که دستیابی به این هدف قاعدتا برنامه خاص خود را می طلبد و این برنامه تدوین شده و

بودجهآن نیز پیش بینی شده است.

بنابراین اظهار نظر ظرف روزهای آینده در کمیسیون

زیربنایی دولت مطرح خواهد شد که اگر در دولت به تصویب برسد برای تصویب به مجلس

ارجاع داده می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت راه هزینه پیش بینی شده برای این برنامه ۱۰ ساله را ۲۸۰

میلیارد تومان عنوان و اظهار

کرد: تحقیقات نشان می دهد بیشترین نقش در تصادفات رانندگی را عامل انسانی دارد

که برنامه ما نیز عمدتا در

این خصوص متمرکز شده است. جاده های ایران از نظر ساخت و احداث، استانداردهای

جهانی را دارا هستند اما از

نظر نگهداری راه ها مشکل داریم که باید برای این ضعف نیز برنامه ریزی شده و بودجه

اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه می گویند پراید ارابه مرگ است اما

تحقیقات ما نشان می دهد

اینگونه نیست، عنوان کرد: پراید در دسته خودروهای شهری قرار می گیرد و براساس

استانداردهای جهانی باید

سرعت خودروهای شهر را به گونه دیگری تعریف کنیم.

 

 

 

 

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس