دانستنی های باحال

فاز این تازه عروسا که ازدواج کردن دم به ساعت خونه مامانشون هستن چیه؟

خیلی علاقه داشتی خونه بابات میموندی میذاشتی یه بنده خدا دیگه ای شوهر گیرش بیاد

والا با این نوناشون😋😋😄


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

*************************
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ یکی از بستگان

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ
کنار ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ !!؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ شبا میاد اینجا می خوابه اومدم بیدارش کنم بریم خونه

والااااااا دنبال شوهر میگردن
نمیدونن چجوری سر صحبتو باز کنن ..😂

*************************
میخواستم اسپری موبر بخرم، رفتم داروخونہ گفتم آغا یہ اسپری موبر بده…

گفــــت: ۱۵۰ تــــومن😳

همونجـــا نصـــف موهام ریخــت🤢
بقیشـــم با تیــــغ زَدَم
چقــــد علم پیشـــرفت ڪـــرده 😂😂

**************************
به یارو میگن با زنت تفاهم داری؟ 🤔

میگه آره 🤗
جفتمون حالمون از هم بهم میخوره🤓😅😂

**************************
واقعا دم استاد گرم… 👍😁👈😂

دانشجوها برای شیطنت روی تخته نوشتن:
شرت استاد گل گلیه 😜 🌻🌹🌷

استاد در کمال خونسردی نگاهی به تخته انداخت و گفت:

هر کی اینو نوشته، مامانش خیلی دهن لقه 😳🙄😁😂

***************************
اعترافات یک زن 😢☝️
دیشب اینترنت قطع بود ….
کلی کار کردم!
بعدش ظرفارو شستم!
خونه رو جارو کردم!
غذا پختم!

دیگه کم کم داشتم به شوهرم علاقمند میشدم که نتم وصل شد😂

***************************
آرزوی دختران براساس ماه تولد:

فروردین:شوهر
اردیبهشت:شوهر
خرداد:شوهر
تیر:شوهر
مرداد:شوهر
شهریور:شوهر
@jokbash
مهر:شوهر
آبان:شوهر
آذر:شوهر
دی:شوهر
بهمن:شوهر
اسفند:شوهر

شما متولد کدوم ماه هستید؟؟😉 😂

***************************
یکی از معجزات رانندگی دخترا اینه که….

کافر هم تو ماشینشون یاد خدا می افته😂

***************************
رتبه کنکورم که اومده بود بابام اومد گفت چرا این انقدر بالاست؟

گفتم نگران نباشید حبابه، حبابش که بترکه میاد پایین با کمربند افتاد دنبالم😂😂

****************************
امروز تو خیابون یه دختره بهم نخ داد 😍
منم سریع آوردمش خونه 😝

باهاش خشتک شلوارمو دوختم 👖

وااااااااااای بر منحرفان … ✋️
وااااااای بر ناپاکان … ✋️
بدانید و اگاه باشید که قیامت نزدیک است 😁😜😂

*****************************
خصوصیات ماههای مختلف
فروردین : نفهم
اردیبهشت : چلمنگ
خرداد : روان پریش
تیر : یاغی
مرداد : فقط ادعا
شهریور: قاطی
مهر: با خوددرگیر
ابان : حسود
اذر: طبل تو خالی
دی : تعطیل
بهمن : شوت
اسفند خودخواه

The following two tabs change content below.

zuri

Latest posts by zuri (see all)