توجهان منی-من جهانگردم-توجهان منی-من به دورت میگردم

آسمان شب چه زیبا میشود
وقتی ستاره ها
چشمک زنان
قرار ساعت صفر را
به هم خبر میدهند
و ناگهان
دوستاره ی بیقرار
عاشقانه شهاب میشوند . .
عاشقانه هاتون پایدار❤️

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌱

********************

حریصانه ،
عطر تنت را می‌نوشم …
وصورتت را …
در دست می‌گیرم …،
همانطور که در آغوش می‌کشم ؛
جان شیفته را …!!!

********************

و
چه
عطری
بهتر از رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

********************

نیمکتِ با هم بودنمان ،تنهاست

باران میبارد و

جایت خالی تر از همیشه است…

*********************

با من که به چشمِ تـــو 👀

گرفتارم و محتاج 🙈🙏

حرفی بزن … 😌🍃

ای قلـبِ مرا برده به تاراج 😐🤦‍♀

#فاضل_نظری📝

#دل_دزدِ_دوست_داشتنی😍

*********************

اوست نشسته در نظر من به کجا نظــ👀ــر کنم؟

اوست گرفته شهر دل♥️ من به کجا سفر کنم؟

#مولانا📝
#همه_دنیا_فقط_تو❤️

*********************

زن‌ها را که می شناسی ؟
دل که می دهند
می مانند
پایِ همه چیز
پایِ تمامِ لحظاتی
که حالا برایِ تو
خاطره است و برای
زن، زندگی …!

*********************

هنوزم میشه عاشـــــ💖ــــق بود

تــــ🙍🏻ـــــو باشی کار سختی نیست

*********************

حال مـــ💋ـــــن خوب است

اما
با تــــ💜ــــــو بهتر میشود😍

**********************

تمام دنیــ💓ــــا را

گشـــ💚ــــتم اما

کنار تـــــ👧🏻ـــو

دنیــــ💜ـــای دیگــــــــریست

The following two tabs change content below.

zuri

Latest posts by zuri (see all)