جالب و خواندنی-متلک انداختی جریمه بده!!

 

طبق قانونی در فرانسه اگر پسری به دختری متلک بگوید ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد!

 

 

دورانجل وارگاس قاتل زنجیره ای و آدمخوار ونزوئلایی، که حداقل ده نفر را کشته و خورده بود

در اعترافات خود گفت که افراد چاق را نمی خورده زیرا نمیخواسته کلسترول خونش بالا برود!

یک مرد انگلیسی در مخزن سوخت تانک قدیمی که از یک حراجی خریده بود

۵شمش طلا به ارزش ۲٫۵میلیون دلار کشف کرد! این شمش ها سال ۱۹۹۰درزمان حمله به کویت توسط سربازان عراقی درتانک پنهان شده بود

 

 

پایان عصر تلویزیون
برآوردها نشان می‌دهد که مصرف اینترنت، در حال پیشی گرفتن از تلویزیون است.