حرف زدن با خود ۳ فایده مهم دارد

بعضی افراد به صورت احمقانه با خود صحبت میکنند و ترجیح می دهند مشکلات خود را به شیوه صبر حل کنند
اما تحقیقات نشان می دهد که صحبت کردن با خود از لحاظ روانشناسی میتوانند به موقعیت های
استرس آور و رنج آور کمک کند و همچنین میتواند برای حل کردن مشکل، انگیزه و اعتماد به نفس بدهد.حرف زدن با خود
حرف زدن با خود
با خود صحبت کنید تا بتوانید احساساتان را کنترل کنید. که استرس را کاهش می دهد
و شما آرام میکند (در مواقعی که شما استرس بیش از حد را تجربه می کنید)
شما باید کمی صحبت کردن با خود را امتحان کنید.

۱ . انگیزه

با خود در بهترین روش زبان دوم یا سوم شخص صحبت کنید تا به خود انگیزه دهید و آماده شوید به
خصوص برای کاری که استرس آور است. به علاوه، سعی کنید از هیچ جایی انگیزه نگیرید و فقط
با صحبت کردن به خود قوت قلب بدهید این بهترین انتخاب است. با گفتن:تو میتوانی این را انجام
دهی تو برای این کار کاملا آماده ای به خودت نیرو و قوت قلب بده تا به راه درست در کار خود برسی.
بعضی مواقع که برای درست انگیزه دادن با خود دعوا میکنیم بیشتر از قبل استرس میگیریم در
حقیقت ما میتوانیم بدترین دشمن خود باشم ، با حرف زدن با خود تمام چیز هایی که نیاز دارید
تا اعتماد به نفس و انگیزه بگیرید را به خودتان میدهید.
موقعیت های استرس زا میتواند کمتر دلهره آور به نظر برسد اگر سعی کنید و یک بار قوت
قلب خوبی به خودتان بدهید بعد از همه ی این ها هیچکس نمیداند شما چه توانایی هایی بیشتر از خودتان دارید.
۲٫ کنترل احساسات 
استرس بیش از حد میتواند دلیل احساس ترس شود با صحبت کردن با خودتان توانا میشوید
که چه طور با احساسات خودتان برخورد کنید و آنهارا کنترل کنید و زمانی که از منظره بیرون
به اینها نگاه کنید آدم قبلی نیستید.
صحبت کردن با خود به راحتی میتواند موقعیتی را ایجاد کند که تهدید آمیز به نظر برسد و آن
را به یک چالش تبدیل کند مانند یک مصاحبه کاری یا اولین قرار ملاقاتتان که میتواند شما را
در نظر رئیستان اعصاب خورد کن جلوه دهد. وقتی که شما توانایی کنترل کردن احساسات
خود را با صحبت کردن با خود به دست بیاورید احساس آرامش و آمادگی بیشتری در وظایف خود میکنید.
این میتواند برای هر نوع احساسات ،کار آمد باشد چه سرخوردگی باشد یا استرس و حتی
ناراحتی. صحبت کردن با خود برای کنترل کردن احساسات به این معنی است که شما
میتوانید احساسات بیش از حد را کمتر و کنترل کنید.

۳٫ دوره روانشناسی

خارج کردن خودتان از شرایط استرس زا سریع تر از هرچیزی شما را آرام میکند اما اگر
نمیتوانید فیزیکی راه بروید در این صورت صحبت کردن باخود به کمکتان میاید زمانی که باخود
صحبت میکنید از زبان دوم و سوم شخص استفاده کنید. شما از نظر روان شناسی شبیه دیگران
توانایی فاصله از موقعیت به خود را استناد کنید این تکنیک به شما کمک میکند که استرس زیاد خود
را کنترل کنید و به ذهنتان این اجازه را میدهد که واضح و منطقی تر برای قدم بعدیتان تصمیم بگیرید.
حل کردن مشکل میتواند دومین خاصیت آن باشد زمانی که شما باخودتان صحبتی را میکنید؛
همانگونه باشید که با یک نفر دیگر انجام میدهید بعد از همه اینها کسی که این توانایی را
در ما ایجاد کند از خودمان با ارزش تر است.

*************************************

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس

The following two tabs change content below.