هشدار اژه ای به معترضان: ممکن است صبر پلیس تمام شود

درگیری و اغتشاشات:اژه ای بجز لیدرها و کسانی که مرتکب جرم مانند آتش زدن خودرو پلیس و اموال مردم شده اند،

کسی در بازداشت نمانده است

درگیری و اغتشاشات

درگیری و اغتشاشات
درگیری و اغتشاشات

 

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس

شیکه اجتماعی تراسیس