شبکه ملی فلسطین از شهادت دست‌کم ۳ فلسطینی
از جمله یک نوجوان ۱۲ ساله به ضرب گلوله
نظامیان صهیونیست در جریان راهپیمایی بازگشت
در مرزهای نوار غزه و مناطق اشغالی ۱۹۴۸ خبر دادند.
 دست‌کم ۲۴۸ فلسطینی دیگر هم از جمله ۱۸ کودک
زخمی شده‌ اند که حال برخی از آنها بد گزارش شده است.
این در حالی است که در راهپیمایی بازگشت
که با عنوان «مقاومت گزینه ما است»،
قشرهای مختلف مردم غزه مشارکت گسترده‌ای داشته‌ اند.
راهپیمایی بازگشت امروز به عنوان بیست و پنجمین راهپیمایی است
که از ۳۰ مارس گذشته تا کنون برگزار می‌شود.
راهپیمایی هفته آینده با عنوان جمعه شکستن محاصره(نوار غزه) برگزار خواهد شد.
هیئت ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره و جنبش‌های مقاومت حماس
و جهاد اسلامی خواستار مشارکت گسترده مردم غزه در راهپیمایی هفته آینده شده‌‌اند.
حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد مشارکت گسترده مردم فلسطین
در راهپیمایی بازگشت امروز جمعه تاکیدی بر ادامه راهپیمایی‌ها تا تحقق  اهداف آن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

sarieh shahraki