علت استیضاح رئیس جمهور از دید مجلس شورای اسلامی

لاریجانی:این استیضاح با۵محور ذیل اعلام وصول می گردد

۱-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز

۲-استمرار تحریم های بانکی

۳-عدم اقدامات شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری

۴-رکود اقتصادی شدید چندین ساله

۵-افزایش شتابان و رو به صعود ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی

یکی از نماینده های مجلس در پی این استیضاح اعلام کرد:این اسوالات  درست نبود

طرح سوالات از آقای رئیس جمهور علاوه بر اهداف سیاسی ، هدفی  دیگری جز حل مشکلات مردم ندارد

.سوالاتی که از ایشان پرسیده شد تکراری بود

.سوالاتی که از ایشان پرسیده شد در صلاحیت وزارت خانه ها بود

.سوالاتی که از ایشان پرسیده شد در راستای فعالیت رئیس جمهوری نبود