سقوط ایران به رتبه ۱۲۴ سهولت کسب و کار

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  در باره سقوط ایران در کسب و کار در مجلس گفت:

بر اساس ۱۰ شاخص بانک جهانی با اصلاح

اطلاعات و مقررات زدایی‌ها رتبه کشور از ۱۵۳

به ۱۱۸ ارتقاء پیدا کرد اما اکنون به رتبه ۱۲۴

سهولت کسب‌وکار سقوط کرده‌ایم که بخشی از

آن به فعالیت بیشتر رقبا بر می‌گردد.

وزارت اقتصاد مسئول شناسایی قوانین مانع سهولت کسب و کار است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیات وزیران مصوبه‌ای برای ارتقاء رتبه ایران در سهولت کسب و کار داشته که وزارت اقتصاد و امور دارایی را مامور آن کرده است، ادامه داد: وزارت اقتصاد بر اساس این مصوبه مامور شده تا از دستگاه‌ها گزارش بگیرد علل اینکه هنوز مقررات زدایی انجام نداده‌ایم و مقررات دست و پا گیر وجود دارد که باعث می‌شود شاخصه‌های سهولت کسب و کار کشور رشد نکند چیست.

گزارش بررسی شاخص سهولت کسب و کار به زودی ارائه می‌شود

فولادگر با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد و امور دارایی هفته گذشته به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دعوت شد تا تاکید کنیم که وزارت اقتصاد مسئول گزارش گیری از دستگاه‌ها در خصوص سهولت کسب و کار است و اینکه مسئولین وزارت اقتصاد فعال‌تر در جلسات حضور داشته باشند تا ۸ شاخصه دیگر در این زمینه را نیز بررسی کنیم، عنوان کرد: می‌توانیم طی چند ماه آینده در خصوص ۱۰ شاخصه سهولت کسب و کار گزارشی را ارائه کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها نیز هر سه ماه یکبار گزارشی را در خصوص عوامل محیطی کسب و کار که از ۲۲ شاخصه به ۲۸ شاخصه ارتقاء داشته ارائه می‌کنند، تصریح کرد: درحال حاضر گزارش سه ماهه زمستان ۹۶ و بهار ۹۷ مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است، تا قبل از پایش‌ها جدید انجام شده بزرگترین مانع عدم دسترسی به سرمایه در گردش و نقدینگی بود که اکنون عدم ثبات قیمت‌ها به دلیل مسائل ماه‌های اخیر اضافه شده.

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس