عاشقانه دونفره

سفر کن به هیچکس هم نگو
‏یک رابطه عاشقانه را زندگى کن
و به هیچکس هم نگو
‏شاد زندگى کن و به هیچکس هم نگو
‏آدم ها
‏چیزهاى قشنگ را
‏خراب می کنند
” جبران خلیل جبران”

عاشقانه دونفره
عاشقانه دونفره

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،
که حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود…
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”
لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،
لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است…
لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست
در لبخندشان خدا را میبینی….
اینها ساده اند
حرف زدنشان…
راه رفتنشان…
نگاهشان….
ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربانند…

عاشقانه دونفره
عاشقانه دونفره

مَن
مثلِ شاپَرَک ها ، رَقص رَقصان
به دُورَت میگردَم
تُـــو
بنشین با آن نگاهِ پُر مِهرَت
مرا تَماشا کُن…

“شینا وکیلی”

تو فقط نگاه کن
گاهی نه همیشه
حتی نخند
حرفی هم نزن
اخم کن
سرد باش
ولی گاهی نگاهم کن
من از همین نگاه
بهترین تصویر زندگیم را می سازم

 

عاشقانه دونفره
عاشقانه دونفره

اغوش تو…
مترادف امنیت است
آغوش تو
ترس های مرا می بلعد
لغت نامه ها دروغ میگفتند
آغوش یعنی،
پایان سردرد ها
یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها
آغوش تو،
یعنی من خوبم
بلند نشوی بروی یک وقت
بغلم کن
من از بازگشت بی هوای ترس ها میترسم

عاشقانه دونفره

قلبم بی تابانه بهانه ی کسی را میکند که بار سفر بسته و رفته است.
رفته و چقدر زود از یاد برده که
نگاهی بی صبرانه منتظر نگاه های اوست
که چقدر آغوشی تشنه ی بغل های اوست
و این قلب دیوانه ی من باید رنج بکشد و
صبوری کند.
تا از یاد ببرد صاحبش را.
تا عشقی که همه ی وجودش را به لرزه می انداخت را فراموش کند.
و فراموش کند که روزی کسی بود
که برایش زندگی بود.

عاشقانه دونفره

تو مرا می فهمی
من تورا می خواهم
و همین ساده ترین قصه یک انسان است
تو مرا می خوانی
من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم
و تو هم می دانی
تا ابد در قلب من می مانی…

 

The following two tabs change content below.

امیر بزی

Latest posts by امیر بزی (see all)