💘عاشقانه های خاص💘

❤🖊 دلنوشته

آنقدر دوستت دارم
که خودم هم نمیدانم چقدر دوستت دارم!
هر بار که می پرسی، چقدر؟!
با خودم فکر می کنم؛
دریا چطور
حساب موجهایش را نگه دارد؟!
پاییز از کجا بداند
هر بار چند برگ از دست میدهد؟!
ابرها چه می دانند
چند قطره باریده اند؟!
خورشید مگر یادش مانده
چند بار طلوع کرده است؟!
و من،
چطور بگویم که،
چقدر دوستت دارم..

💘عاشقانه های خاص💘
یک لحظه خواستم چون “کودکی”که ناشیانه دست
در آتش فرو بَرَد! خواستم تو را… آن سطرها
گذشت حالا این پیری مدام مرگ را زیبا کرده است
آن‌قدرکه کوهِ‌کنارِ خانه‌ام حتی اگر “آتش‌فشان کند”
از ایوان و غروب و قهوه‌ام نخواهم گذشت!

💘عاشقانه های خاص💘
عهد بستم نفسم باشی

و من باشم و تو

ای که بی تو

نفسم تنگ و

دلم تنگ تر است

💘عاشقانه های خاص
نه با کسی بحث کن
نه از کسی انتقاد کن
هر کی هر چی گفت
بــگـو
حق با شماستُ خودتُ خلاص کن!
آدمها عقیده ات را که می پُرسند، نظرت را نمی خواهند
می خواهند با عقیده خودشان موافقت کنی!
بحث کردن با آدمها بی فایده است!

╚══ ೋღ❤ღೋ ══╝

عشقی
عشقی

💘عاشقانه های خاص💘
💕عاشق بی حیا نیست

💕عشـــق مقــدس اسـت

💕و عاشـق اهل خیانت نیست

💕هـوس را نباید عشــق نامید💕

💘عاشقانه های خاص💘
فروردین
دارد تمام می شود
اولین باران بهار راکه نبوده ای
خودت را به اولین
شکوفه ی اردیبهشت برسان
می دانی که
اردیبهشت بی تُ
بهشت نمی شود..

╚══ ೋღ❤ღೋ ══╝

عشقی
عشقی

💘عاشقانه های خاص💘
باورت بشود یا نه روزی می‌رسد که دلت
برای هیچ‌کس به اندازه من تنگ
نخواهد شد برای نگاه کردنم، خندیدنم و
حتی اذیت کردنم برای تمام لحظاتی که:
در کنارم داشتی، روزی می‌رسد که…

💘عاشقانه های خاص💘
یادت باشه دنیا گرده! هر وقت که احساس کردی به
آخر رسیدی شاید دقیقاً در نقطه آغاز باشی!
زندگی ساختی است نه ماندنی و”منتظر نباش که”
کسی برایت گل بیاورد! خاک را زیر و رو کن بذر را
خودت بکار و از آن مراقبت کن، گل می‌دهد

💘عاشقانه های خاص💘
بهترین جواب بدگویی:سکوت
بهترین جواب خشم :صبر
بهترین جواب درد:تحمل
بهترین جواب تنهایی:تلاش
بهترین جواب سختی:توکل
بهترین جواب خوبی:تشکر
بهترین جواب زندگی:قناعت
بهترین جواب شکست:امیدواری

یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت!
یادمان باشد با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!
کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم باخدای او طرفیم.
و کاش انسانها انسان بمانند!

💘عاشقانه های خاص💘
روزى نو
آغازى نو
جغرافیاى بوسه ى من
کجایى؟
تا در سپیده هاى تو پهلو بگیرم
عطر گل شب بو کجایى؟

دلم مى خواهد
چنان بنوشمت تا در استخوانم حل شوى

آسمان آب شده در تنگ بلورین من
جغرافیاى خانه ى من،
کجایى؟🍃

عشقی
عشقی

💘عاشقانه های خاص💘
چقدر این متن سنگین و بامعنیه

مخصوص عشق هایی ک خیانت شده بهشون

گفتم خدایا عاشقم کن…..
خدا خندیدو گفت: او که باشد مرا از یاد میبری….
قسم خوردم ک تا ابد در یادم میمانی….
خدا او را ب من داد و نظاره گر شد.
دستانش را گرفتم خدا دلش لرزید!!!
بوسیدمش…. خدا گریست!!! در آغوش گرفتمش…. خدا دور شد!!!
حالا من ن خدا را دارم ن او را….
خدا در میان گناهانم گم شده و او در آغوش دیگری.

عشقی
عشقی