قد کوتاه ها نمی توانند استخدام شوند!

ابطال بند مربوط به داشتتن حداقل و حداکثر قد به عنوان شرط استخدام در وزارت آموزش و پرورش،

در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی نیاورد؛

بنابراین این شرط همچنان جزو شروط استخدام این وزارتخانه باقی می ماند.

به گزارش دیوان عدالت اداری، طبق روال هر هفته که روزهای سه شنبه جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار می شود،

این هیات امروز به بحث و بررسی درباره چند شکایت وارده پرداخت
که در نتیجه آن برخی مقرره های مورد شکایت ابطال و یک فقره رأی وحدت رویه صادر شد.

شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش

بر اساس این گزارش، با شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش که خواستار ابطال بند
یک از قسمت اول فهرست کامل بیماری هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند،
این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش بود
که شاکی در شکایت خود در این مورد خواهان ابطال بند مربوط به حداقل و حداکثر قد به عنوان شرط استخدام در آموزش و پرورش شده بود.
در بند یادشده حداقل قد ۱۶۰ سانتیمتر و حداکثر آن (به جز در رشته های ورزشی) ۱۹۵ سانتیمتر عنوان شده است.

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی آن، ابطال این مقرره رأی نیاورد.

 

 

 

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس

 

The following two tabs change content below.

mis soleymani mis soleymani