پیام ظریف به مدیرعامل  توئیتر

محمد ظریف

وزیر امور خارجه  ایران محمد جواد ظریف

در توئیتر خطاب به مدیرعامل اعتراض خود را اینگونه بیان کرده است و محمد ظریف در  توئیتر نوشته است: سلام جک.

توئیتر حساب‌های ایرانی‌ واقعی شامل مجری‌های تلویزیونی

و دانشجویان را به خاطر دلیل فرضی

عملیات تاثیرگذاری بسته است.

پس تکلیف ربات‌های واقعی که از تیرانا (پایتخت آلبانی)

برای ترویج پروپاگاندای تغییر رژیم برآمده

از واشنگتن استفاده می‌شوند، چه می‌شود؟

 

 

 

The following two tabs change content below.

mis soleymani mis soleymani

Latest posts by mis soleymani mis soleymani (see all)