کاریکاتور اقتصادی-سیف رئیس بانک مرکزی و اوضاع ارز

 

کاریکاتور اقتصادی-سیف رئیس بانک مرکزی و اوضاع ارز

 

آورده اند… ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ ارز هیچ دلیل

خاص اقتصادی و منطقی ندارد. اگر قیمت ارز بیش از این کاهش یابد به

صلاح نیست و بعید است بیش از این کاهش یابد.

به قول معروف: سیف اما نگفت: نرخ ارز به کدامین دلیل اقتصادی و منطقی

تا اینجا بالا رفت و به کدامین دلیل اقتصادی!و منطقی باید همان بالا بماند؟؟!.

به نظر می رسد خلف شایسته جناب «بهمنی»، از همین

ابتدا “شمشیر” را از رو بسته تا امر بر کسی مشتبه نشود .

———————————–

«بنی آدم اعضای یک پیکرند»

ولی بعضی از عضوها «سر»ترند!

«چو عضوی به درد آورد روزگار»

مهم نیست!؛   پایین نیاید دلار!

«تو کز محنت دیگران بی غمی»

بر این پست، لایق ترین آدمی

 

 

 

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند›۱         نه هر که قر به کمر داد بندری داند!!

تو از “دلار” من آیین دلبری آموز                    که نرخ مرجع نازش “غضنفری” داند!!

مگو دلار چیست؟!، ارز رایج اینجاست            جوان و پیر چو “نرخ برابری” داند

«بیا، که سود کسی برد کاین تجارت کرد»۲     دلار و سکه بخر!، این که هر …. داند!!

اگر تجارت این کیمیا کنی، هش باش        که قاضی این عملت را “خلل گری” داند!

«دلا!، معاش چنان کن که چون بلغزد پای»۳     چنان فِلِنگ ببندی که “خاوری” داند