گریم صورت برای رفع اشکالات چهره

گریم صورت برای رفع اشکالات چهره

رفع اشکالات چهره با گریم صورت نکات ریزی دارد که انجامش نیاز به مهارت خاصی ندارد و با دانستن این نکات می توان یک آرایش زیبا و بدون نقص داشت

رفع اشکالات چهره کار چندان مشکلی نیست تنها کافیست نکات مهم را بدانید و به مرور زمان با تمرین در خانه خودتان ان ها را انجام دهید.

 

این نکات تمام آنچه باید درباره گریم بدانید نیست بلکه اصلی ترین های گریم صورت است.گریم صورت

 

گریم صورت

استفاده از آرایش به رنگ اصلی صورت یا ۳ درجه روشن تر یا ۳ درجه تیره تر (سایه)میتوان اشکالات صورت را از بین برد یا حداقل کاهش داد.

جدول عدم تناسب نمای روبرو و آرایشهای تصحیحی هر یک

 

گریم صورت برای رفع اشکالات چهره

این نکات تمام آنچه باید درباره گریم بدانید نیست بلکه اصلی ترین های گریم صورت است.گریم صورت

پیشانی بلند:تیره کردن خط رویش مو

پیشانی کوتاه:روشن کردن تمامی پیشانی٬های لایت خط رویش مو

 

پیشانی پهن: تیره کردن گیجگاه

پیشانی باریک:روشن کردن گیجگاه

 

گریم-صورت
گریم-صورت

این نکات تمام آنچه باید درباره گریم بدانید نیست بلکه اصلی ترین هاست.گریم صورت

 

گیجگاه فرو رفته:روشن نمودن فرو رفتگیها

چانه مربعی:شکل تیره زوایای آرواره چانه برجسته تیره کردن تمامی چانه

 

چانه بلند تیره :کردن یک سوم تحتانی

چانه کوتاه تیره:کردن بافت اضافی

 

گونه های گرد:تیره کردن تمام گونه

گونه های گرد: تیره کردن تمام گونه

 

صورت پهن: تیره کردن قسمت داخلی فضای زیر گیجگاهی

صورت باریک :  تیره کردن قسمت خارجی فضای زیر گیجگاهی

 

گونه های صاف:   های لایت گونه (زایگوما) و تیره کردن فضای زیر گیجگاهی

چروکها:   های لایت عمق چین ها

 

 

مجله خبری پارسیکس

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس

 

The following two tabs change content below.