مهارت

عمودی یا افقی
  • طراحی رابط کاربری 86%
  • تجربه ی کاربر 92%
  • تجارت الکترونیک 77%
  • توسعه 96%
  • خلاق یا مبتکر 84%
  • نابغه 74%
  • طراحی موبایل 89%
  • بازاریابی جستجو 81%
  • استراتژی بازاریابی 84%
  • توسعه نرم افزار 66%