بارگذاری پست‌ها ...
خانه دسته‌بندی نشده ناسا امروز برای نخستین بار کاوشگری را از مسیر اقیانوس آرام به مریخ پرتاب می کند
Now reading: ناسا امروز برای نخستین بار کاوشگری را از مسیر اقیانوس آرام به مریخ پرتاب می کند

ناسا امروز برای نخستین بار کاوشگری را از مسیر اقیانوس آرام به مریخ پرتاب می کند